top of page

הלהקה

להקה ייצוגית בית ספריתלהקת שירה ישראלית בסגנון להקות צבאיות ולהקות נוער.
לימוד רפרטואר ישראלי קלאסי ועדכני המחזק את הקשר עם ההוויה הישראלית.
טיפוח הבעה מוסיקלית, פיתוח קול, דיקציה וכוראוגרפיה .
במסגרת התכנית יוקלטו חברי הלהקה באולפן נייד ויופיעו באירועים פומביים.
"הלהקה" מזמנת חוויה מוסיקלית מעצימה אישית וחברתית
.

פרוגקטור תחתון.png
bottom of page